WORLDWISE ENTERPRISES INC | Công Ty Cổ Phần Thế Giới Thông Minh

VietnameseEnglish

Xử lý cao su vàng lá

In
HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG PHÂN SINH HỌC WEHG TRÊN CÂY CAO SU

 


PHUN XUỐNG ĐẤT: 1 LÍT PHÂN WEHG PHA VỚI 40 LÍT NƯỚC

PHUN TRÊN LÁ: 1 LÍT PHÂN SINH HỌC WEHG PHA VỚI 80 LÍT NƯỚC

(CÂY BÌNH THƯỜNG MỘT NĂM SỬ DỤNG 4 LẦN, 3 THÁNG 1 LẦN)

LẦN I

VƯỜN CÂY CAO SU KINH DOANH, PHUN, HAY ĐỔ VÀO ĐẤT CHUNG QUANH GỐC CÂY.

1 LÍT PHÂN SINH HỌC WEHG PHA VỚI 40 LÍT NƯỚC.

1 LÍT DUNG DỊCH ĐÃ PHA XỬ LÝ CHO 1 CÂY: NGHĨA LÀ 40 LÍT XỬ LÝ ĐƯỢC 40 CÂY

Số lượng cây

1 HECTA

Số lượng lít WEHG

Số lượng pha với tỷ lệ là 40 nước

Cho vào đất số lượng dung dịch sử dụng cho 1 cây

TỔNG SỐ LÍT DUNG DỊCH WEHG

Cần dung dịch WEHG

550 cây

14 lít

560 lít dung dịch

1 lít dung dịch

14 lít

NẾU PHÁT HIỆN CÂY BỊ BỆNH PHẢI XỬ LÝ LẦN II

LẦN II

PHUN, HAY ĐỔ VÀO ĐẤT

CHO MỖI CÂY (1 CÂY) 1 LÍT DUNG DỊCH

20 NGÀY SAU KHI ĐÃ SỬ DỤNG LẦN 1

* PHUN LÊN LÁ KHÁNG SÂU BỆNH

1 HECTA (1 MẪU 10.000 M2) 600 LÍT DUNG DỊCH = 3 THÙNG PHUY

2,5 LÍT WEHG x 80 NƯỚC = 200 LÍT DUNG DỊCH = 1 THÙNG PHUY

PHUN CHO VỪA ĐỦ ƯỚT.

1 HECTA SỬ DỤNG = 7,5 LÍT WEHG