WORLDWISE ENTERPRISES INC | Công Ty Cổ Phần Thế Giới Thông Minh

VietnameseEnglish

BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ MÔ HÌNH SỬ DỤNG PHÂN WEHG VÀ KHÔNG SỬ DỤNG

Email In PDF.

BẢNG KẾT QUẢ MÔ HÌNH SỬ DỤNG PHÂN WEHG VÀ KHÔNG SỬ DỤNG

- Ngày thực hiện: 15/12/2015 đến 5/4/2016

- Địa điểm: HTX Xuân Tiến - xã Xuân Phú - huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai

- Giống cây: Ngô (bắp)

- Điện tích: 5000 m2

 

Sử dụng WEHG

100% phân hóa học

Kết quả so sánh khi dùng WEHG

Chí phí phân bón

5.900.000 VNĐ

6.330.000 VNĐ

Giảm: 430.000 VNĐ khi dùng

phân sinh học WEHG

Sản lượng thu hoạch

6025 kg

5070 kg

Tăng sản lượng : 955 kg (19%)

Tiền khi bán

( 5200đ/kg)

31.330.000 VNĐ

26.364.000 VNĐ

 

Tổng tiền sau khi trừ chi phí phân bón

25.430.000 VNĐ

20.034.000 VNĐ

Tăng giá trị thu nhập: 5.396.000 VNĐ

 

 


Tin cũ hơn:

 

Hổ trợ trực tuyến

Director of Import /Export
0913992727