WORLDWISE ENTERPRISES INC | Công Ty Cổ Phần Thế Giới Thông Minh

VietnameseEnglish

Hỏi đáp

Hỏi & Trả Lời WEHG (P3)

Email In PDF.
20. WEHG có tác dụng như thế nào trong thời kỳ nuôi trái, nuôi hạt?
Khi phun phân sinh học WEHG tác dụng lên cây:
- Tăng độ đồng đều kích thước hạt, trái.
- Chống rụng hoa và trái non, tăng tỷ lệ đậu quả.
Đọc thêm...
 

Hỏi & Trả Lời WEVIRO

Email In PDF.
1. WE VIRO đã đáp ứng các tiêu chuẩn nào về xử lý nước thải theo TCVN ?

Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm hóa, lý, sinh học của nước thải: Nhiệt độ, pH, tổng lượng chất rắn lơ lửng, độ đục, COD, BOD5, N-NH4+, N-NOX, PO43-, Cl-, H2S, Cu, Fe total, Zn. Số vi sinh vật hiếu khí, vi sinh vật kỵ khí, E.coli, Coliform,v.v.. của một số nguồn nước thải, chế phẩm xử lý sinh học WE VIRO đã đáp ứng:

Đọc thêm...
 
Trang 2 trong tổng số 2 trang

Hổ trợ trực tuyến

Director of Import /Export
0913992727