WORLDWISE ENTERPRISES INC | Công Ty Cổ Phần Thế Giới Thông Minh

VietnameseEnglish

Field Experiments

Assessment of the effectiveness of WEHG soil conditioner – Study on vegetables development and performance using WEHG soil conditioner.

Print

Researchers: Mr. Nguyen Xuan Hai, Mr. Le Van Thien and Ms. Hoang Thi Thu Ha - The Department of Environmental Sciences, University of Natural Sciences, Vietnam National University

 

Dưa leo Quảng Trị

Print
There are no translations available.

Bạn muốn xem chi tiết bài viết xin vui lòng download file tại đây: DOWNLOAD

 

Lettuce – WEHG soil conditioner

Print

Research topic: "The effect of WEHG soil conditioner on growth, yield and nitrate content on lettuce" was conducted at the Agronomic Experimental Science, University of Agriculture and Forestry in Ho Chi Minh.

Read more...
 

[Thơ] WEHG TỚI CAO NGUYÊN

Print
There are no translations available.

Giới thiệu thơ về WEHG khi về Cao Nguyên
Read more...
 

Đánh giá hiện trạng nông dân trồng lúa Xã Vĩnh Chánh sử dụng phân sinh học WEHG

Print
There are no translations available.

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NÔNG DÂN TRỒNG LÚA XÃ VĨNH CHÁNH SỬ DỤNG PHÂN SINH HỌC WEHG
Read more...
 

WEHG Soil Conditioner Organic Vegetables – No Chemical, No Pesticides and Insecticides and no Chemical Enhancement

Print
Why organic vegetables are "better"?
After a period of eating organic vegetables, consumers often feel organic vegetables taste better than other chemical grown foods. 
Read more...
 

Rubber tea yellow leats treatment

Print
HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG PHÂN SINH HỌC WEHG TRÊN CÂY CAO SU
Read more...
 

QUY TRÌNH PHỤC HỒI CÂY CAO SU DO BỆNH VÀNG LÁ

Print
There are no translations available.

QUY TRÌNH PHỤC HỒI CÂY CAO SU DO BỆNH VÀNG LÁ
BẰNG PHÂN SINH HỌC WEHG
- Khi phát hiện trên vườn cao su có tỉ lệ cây bệnh dưới 20%: Sử dụng 1 lít dung dịch Wehg tỷ lệ 1:40 ( 1 lít Wehg pha với 40 lít nước), đổ vào sát gốc cây hoặc đổ từ trên miệng cạo- dung dịch Wehg theo miệng cạo rồi xuống đất .

Read more...